fibogroup

Truyện Xem Nhiều Nhất

839.6k

Nagumo Hajime là『 đứa bị bắt nạt 』 , cùng bạn cùng lớp đồng thời bị triệu hoán tới thế giới khác. Tuy các bạn cùng lớp liên tiếp được tiếp nhận các thiên chứ  chiến đấu với năng lực thần thánh, nhưng Hajime lại chỉ cầm giữ thiên chức «Biến Đổi Sư» với năng…

Xem thêm
icmarkets

Truyện Mới cập nhật

icmarkets

Chương Mới Nhất

Genre Title Release Author Time
, Thiên Tài Câu Lạc Bộ Chương 365 : Chân thực lời nói dối (2) May 23, 2024
, , Tu Luyện Trong Nháy Mắt Trăm Vạn Cấp Chương 1355: Tuyệt nhân Thiên Đế Diệp Trần Thiên Đế Mar 16, 2020
, , , , , , Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh Chương 2748: Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi Mar 4, 2024
, Quang Âm Chi Ngoại Chương 1326: Đoạt Chân Thần chi quyền Mar 31, 2024
, Truyện cổ Grimm 70: Chó sói và cáo Oct 7, 2020
, , , Ai Bảo Hắn Tu Tiên! (Thùy Nhượng Tha Tu Tiên Đích!) Chương 860 : Lưới pháp tuy thưa, nhưng mà khó lọt Feb 27, 2024
, , The Mech Touch: Sắc Nét Chiến Cơ Chương 32: Bài thử nghiệm Apr 14, 2023
, Khai Cục Nữ Ma Đầu Phụ Ta (Khai Cục Nữ Ma Đầu Phụ Liễu Ngã) Chương 1377 : Thánh Chủ: Hắn ngẩn người có quan hệ… Feb 27, 2024
, Thần Hào: Ta Thật Là Đại Phản Phái A Chương 1266: Tu La Thần chỗ dựa May 10, 2024
, Thiên Hạ Đệ Cửu Chương 1357 : Chúng ta về nhà (Đại kết cục) May 26, 2024
, Mỹ Lợi Kiên Danh Lợi Song Thu Chương 884 : Hỗn loạn cũng là một loại trật tự Mar 29, 2024
, Đệ Đệ Ta Là Thiên Tuyển Chi Tử Chương 1502: Cố ý, vẫn là không xem chừng May 12, 2024