Lượt xem
21.5k
Số chap
39
Tác giả
Họa sĩ
Kurogin ; 黒銀
Thể Loại
Type
Trạng thái
Đang tiến hành